Psykoterapia

Voimavarakeskeisessä psykoterapiassa painopiste on jokaisessa ihmisessä itsessään olevat voimavarat. Ne saattavat olla piilossa, näkymättöminä ja ei-kuultuina. Terapiassa piilossa uinuvat voimavarat nostetaan esille ja tehdään näkyviksi.

Psykoterapiassa on mahdollista liikkua useammalla tasolla, myös erilaisia elämänkatsomuksellisia ja henkisiä asioita voi ottaa esille. Mielestäni ihminen on sosiaalinen, fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Voimavarakeskeisenä psykoterapeuttina näen ihmisen monitasoisuuden rikkautena.

Voimavaroja vahvistamalla edistämme asiakkaan uskoa omaan parempaan tulevaisuuteen. Tilanteen mukaan käytän työssäni myös muita psykoterapian menetelmiä mm. kognitiivista psykoterapiaa.

© Psykoharmonia
Viimeisin päivitys 21.9.2017